kuikenkl   bloesem3kl   schaapkl   bloemenmandjekl   kikker2kl   bloesem3kl   kuikenkl

Artikelen

Publicatie Cito-gegevens

Staatssecretaris S. Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van onze school zijn daarmee voor iedereen in te zien op de site van RTL.

Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten.
We kunnen aan de hand van de geopenbaarde cijfers stellen dat onze school het goed doet.

Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een onvolledig of zelfs verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke toets wordt afgenomen en welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien krijgen de scholen die de eindtoets afnemen van Cito wel een waarderingscijfer en de scholen die voor een andere toets gekozen hebben niet. Verder is het zo dat elke school wordt vergeleken met scholen met leerlingen met een vergelijkbare achtergrond.

In zijn algemeenheid vinden wij dat de kwaliteit van een school meer is dan alleen de score op een eindtoets.

Waar vind je ons

Waar vind je ons

Schoolkrant

Schoolkrant

De VO-gids

VOgids20162017