kuikenkl   bloesem3kl   schaapkl   bloemenmandjekl   kikker2kl   bloesem3kl   kuikenkl

Uitleg Rapport

Kennismakingsgesprekken
Als school vinden we het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.
Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!
We gaan daarom graag in gesprek met u gedurende 10 minuten. We noemen dit het kennismakingsgesprek en dat vindt plaats in het begin van het nieuwe schooljaar. Ter voorbereiding op dit kennismakingsgesprek is er een formulier met een aantal vragen. Dit is het uitgangspunt om met u als ouder in gesprek te gaan. Het formulier wordt voorafgaand aan het gesprek ingeleverd bij de leerkracht. Hierdoor kan de leerkracht zich alvast voorbereiden op dit gesprek.
 
Rapporten
De leerlingen van de groepen 2 ontvangen een “verslag” aan het eind van elk schooljaar. Dit geldt voor alle leerlingen die voor 1 januari vijf jaar zijn geworden. Tweemaal per jaar worden de vorderingen met de ouders van de leerlingen besproken nl. in februari en juni.
Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een rapport nl. in januari en juni. U wordt als ouders uitgenodigd voor een individueel gesprek over de vorderingen van uw kind. Wilt u een gesprek op een ander tijdstip, dan is dat mogelijk na het maken van een afspraak met de leerkracht. Bij het rapport in juni kan er op initiatief van ouder(s) of van de leerkracht nog een extra gesprek plaatsvinden. Uiteraard bent u ook op andere momenten welkom om een gesprek bij de leerkracht aan te vragen. Ook de leerkracht kan tussentijds, indien nodig de ouders uitnodigen voor een gesprek.

 

CITO 

Uitleg Cito-scores 
I Hoogst scorende leerlingen
II Boven het landelijk gemiddelde
III Landelijk gemiddelde
IV Onder het landelijk gemiddelde
V Laagst scorende leerlingen
Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito de niveau-indicaties I t/m V ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door de toets af te
nemen bij een grote groep leerlingen.
De 20% leerlingen met de hoogste score noemen we ‘I’.
De 20% leerlingen met de laagste score, krijgen de aanduiding ‘V’.
In de tabel staat de verdeling van de scores.
 
 
AVI-niveaus     
AVI-S Beginnende lezers
M3 Medio groep 3
E3 Eind groep 3
M4 Medio groep 4
E4 Eind groep 4
M5 Medio groep 5
E5 Eind groep 5
M6 Medio groep 6
E6 Eind groep 6
M7 Medio groep 7
E7 Eind groep 7
AVI-P Boven Eind groep 7
CITO - AVI-niveaus 
Er zijn twaalf AVI-niveaus die zijn gekoppeld aan de leerjaren op de basisschool.
Per leerjaar zijn er twee niveaus: een niveau halverwege het leerjaar (M voor Medio)
en een niveau aan het einde van het leerjaar (E voor Einde).
Bijvoorbeeld:
AVI-M3 staat voor het technisch leesniveau van de gemiddelde leerling halverwege
(medio) groep 3.
AVI-E7 staat voor het technisch leesniveau van de gemiddelde leerling aan
het einde van groep 7.
Twee niveaus hebben een afwijkende naam:
AVI-Start (AVI-S) en AVI-Plus (AVI-P).
AVI-Start gaat vooraf aan AVI-M3 en is voor beginnende lezers.
AVI-Plus volgt op AVI-E7 en geeft aan dat het leesniveau van een kind
boven het gemiddelde niveau van de leerlingen aan het einde van groep 7 ligt.
 

 

 

Waar vind je ons

Waar vind je ons

Schoolkrant

Schoolkrant

Gids Basisonderwijs

lr 87041 onderwijsgids po 2015 2016 cover

De VO-gids

VOgids20162017