Agenda

DSV-berichten van vrijdag 18 september 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

In de bijlage treft u de DSV-berichten van 18-09-2020. 


Onderwerpen:

·         Bericht van onze directeur-bestuurder Daphne Sprenkeling

·         Schoolmelk

·         Opening kinderboekenweek

·         Isabel van Duijne


Met vriendelijke groet,

Yvonne Bentvelzen (adm.)


DSV-berichten van vrijdag 10 juli 2020

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Inhoud DSV-berichten:

·  Wegbrengen en ophalen

·  Vertrek

·  Voorstellen

·  Tussen schoolse opvang

·  Verrijking

·  NT2

·  Engels

·  Schoolontwikkeling

·  Schoolmelk

·  Vindplaats

·  Laatste schooldag

·  Eerste schooldag

·  Vakantierooster 2020-2021

·  Ten slotte

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Bentvelzen (adm.)

 


 Coronavirus update

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Naar aanleiding van een nieuwe maatregel van het RIVM rondom het Coronavirus hierbij een update. Vanaf heden zullen wij geen handen meer schudden. De volgende maatregelen zijn nu van kracht:

- (vaker) handen wassen

- niesen/ hoesten in de elleboog

- gebruik maken van papieren zakdoekjes

* geen handen schudden

Hieronder het bericht van de RIVM:

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden.

(https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus)

Voor inwoners van Nederland (uitgezonderd Noord-Brabant) blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/09/hygienemaatregelen-van-belang-om-verspreiding-coronavirus-tegen-te-gaan)

Met vriendelijke groet,

Isolde Hooijmans

.

.

.

Dear parent(s)/ guardian(s),

We like to inform you about the new guidelines from the RIVM concerning the Coronavirus. Starting now we will stop shaking hands. The following measures apply:

- (more often) washing hands

- sneezing / coughing on the inside of the elbow

- using papier handkerchief

* do not shake hands

For residents of the Netherlands (with exception of Noord-Brabant) the call continues to stay at home with a cold or elevation to 38 degrees Celsius, when you have been in contact with the corona virus or when you have been in an area where there are many patients with the corona virus. For mild symptoms, the doctor does not need to be notified, because it is most likely the common cold. The advice is to stay at home when sick to ensure that you do not infect others. If symptoms get worse, contact the doctor by telephone.  

For more information, see the website of the RIVM:

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Kind regards,

Isolde Hooijmans

DSV-berichten van vrijdag 6 maart 2020

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Inhoud DSV-berichten:

·  Vakantierooster schooljaar 2020-2021 (Meivakantie definitief)

·  Afscheid juffrouw Alexandra

·  Pannenkoeken bakken voor "KiKa"

·  Workshopdagen

·  Kindertuinen Delft

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Bentvelzen (adm.)

 


 DSV-berichten van vrijdag 21 februari 2020

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Inhoud DSV-berichten:

·  Vakantierooster schooljaar 2020-2021 (Meivakantie definitief)

·  Pannenkoeken bakken voor "KiKa"

·  Workshopdagen

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Bentvelzen (adm.)

 


 DSV-berichten van vrijdag 7 februari 2020

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Inhoud DSV-berichten:

·  School veiligheidsmonitor

·  Oudercommissie Stichting het Uilenest zoekt nieuwe leden

·  Kindertuinen Delft

·  Studiedag donderdag 13 februari

·  Inschrijven BSO Voorjaarsvakantie

·  Peuterfestival

·  Workshopdagen

Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Bentvelzen (adm.)

 


 DSV-berichten van vrijdag 24 januari 2020

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Inhoud DSV-berichten:

·  Voorleesontbijt

·  Citotoets periode

·  Jubilea

·  Personeelskamer

·  Leer anderen de wereld veranderen

·  DSV staakt niet

·  TSO Pauze Sport

·  Voorjaarsvakantie

·  Toneellessen

·  Rots en watertraining


Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

Yvonne Bentvelzen (adm.)

 


 Groep 4b - Doelen thema 4 en Cito

Beste ouders,


Ten eerste: een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst! Hopelijk hebben jullie fijne dagen met elkaar gehad. 


Volgende week start de cito periode. Deze periode loopt tot 5 februari. De toetsen zullen worden afgenomen op de maandag-, dinsdag-, en woensdagochtend gelijk om 9.00 uur. Er wordt één toets per dag worden gepland. Het gaat om de volgende toetsen:

- woordenschat 

- begrijpend lezen 

- rekenen 

- spelling 


Graag in deze periode zo min mogelijk tandarts/doktersafspraken in de ochtend plannen. Mocht het niet anders kunnen, is dat natuurlijk geen probleem. 


Zoals eerder aangegeven ontvangen jullie van groep 4 per blok de doelen van het thema waar wij aan werken. We hebben thema 3 voor de vakantie afgerond en zijn deze week gestart met thema 4. 


De doelen staan gedurende een thema (ongeveer 4 weken) centraal en worden vervolgens getoetst middels een methodetoets. 

 

In de bijlage vindt u de doelenposters van rekenen en taal.

Via onderstaande link komt u bij de doelen spelling:Tijdens het onderdeel woordenschat hebben we het gehad over ouderwets - modern.

De kinderen mogen plaatjes van ouderwetse voorwerpen meenemen, of natuurlijk de echte voorwerpen.

Ook hangt er in de klas een woordparachute over de verschillende levensfasen.

Ze mogen plaatjes / foto's van een baby - peuter- volwassene -  bejaarde meenemen. Nog leuker als het een bekende is. 


Alvast een fijn weekend,

Trudy Rotteveel