ANBI

De DSV is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naast een aantal fiscale voordelen voor de school (de school hoeft geen belasting meer te betalen over schenkingen die het heeft ontvangen) zijn er ook voordelen voor personen en bedrijven die een schenking aan de school willen doen.  Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

De doelstelling van de school is (basis) onderwijs geven. 

Het beloningsbeleid van de Delftsche Schoolvereeniging is dat alle bij de school betrokken toezichthouders onbezoldigd zijn.

Uw giften zijn welkom voor ondersteuning van onderwijsdoeleinden of bepaalde (verbouwings) projecten die niet door de overheid worden gefinancierd.

 Naam van de instelling

 

 Delftsche Schoolvereeniging

 RSIN/fiscaal nummer

 KvK nr

 Rechtsvorm

 25.49.359

 40397536

 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

 Post- en bezoekadres

 Koningsplein 83
 2611 XG   Delft
 015-2120628
 info@dsv-delft.nl

 Doelstelling  Het geven van algemeen bijzonder basisonderwijs  

 Bestuur

 Klik hier voor contactpagina Bestuur

 Jaarverslag Klik hier voor het jaarverslag
 Financiële verantwoording