Bestuur DSV

Het bestuur van de Delftsche Schoolvereeniging bestaat sinds september 2020 uit een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur. Het uitvoerend bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder en een bestuurslid. 

Toezichthoudend bestuur

Ewout Jansen - Secretaris

Guido Anselmann - Penningmeester

Lara Brugmans - Onderwijs

Shahin Sibons - Facilitair beheer

Uitvoerend bestuur

Daphne Sprenkeling - Directeur-Bestuurder

Carina de Walle - Bestuurslid algemeen

U kunt op de volgende manier met het bestuur in contact komen: bestuur@dsv-delft.nl

per post:
Bestuur Delftsche Schoolvereeniging
Koningsplein 83
2611 XG Delft 

Bestuur Uilenest

Stichting Het Uilenest heeft een eigen bestuur bestaande uit deels overlappende leden met het bestuur van de DSV om zo de kwaliteit en aansluiting bij de school te waarborgen. U kunt op de volgende manier met het bestuur in contact komen: bestuur@dsv-delft.nl

Bestuursleden Uilenest

Ewout Jansen - Secretaris

Guido Anselmann - Penningmeester

Shahin Sibons - Facilitair beheer

Carina de Walle - Bestuurslid algemeen

Daphne Sprenkeling - Directeur-bestuurder