Groepen

Uilengroep

In de Uilengroep is onze dagopvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar gehuisvest. 

De ruimte bevind zich in de het nieuwe gebouw naast het schoolplein en de speeltuin.

We bieden dagelijks, 52 weken per jaar uitgezonderd de feestdagen, hele dagopvang aan van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Er wordt gewerkt mlet dezelfde thema's als de kleutergroepen.

We bieden lessen aan van de vakleerkrachten gym, muziek en engels.

 We maken gebruik van de speeltuin en het Vindparadijs.

Voorschoolse opvang

In de Huiskamer bieden we dagelijks Voorschoolse Opvang aan van 7.30 uur tot 8.30 uur.

Kinderen kunnen hier rustig, in een veilige setting, hun dag starten.

Huiskamer

In de Huiskamer bieden we BSO aan van 15.00 uur tot 18.00 uur voor kinderen van 4 tot 8 jaar met een maximum van 22 kinderen.

Glazen Huis

In het Glazen Huis is plek voor maximaal 35 kinderen van 4 tot 8 jaar.

De groep is opgesplitst in groep Villa met maximaal 11 kinderen en de groep Glazen Huis met maximaal 22 kinderen.

Uitkijktoren

De Uitkijktoren biedt dagelijks plek aan voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Blokhut

De Blokhut biedt opvang aan voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deze groep bevindt zich op zolder.

Overige Ruimtes

We maken gebruik van Vindparadijs, Speelzaal, Gymzaal, Schoolplein en het park.

Dagelijks bieden we van 15.30 -16.30 uur verschillende workshops aan zoals sport, creatief en bijvoorbeeld koken.

Wij hebben een voedingsbeleid waarin gezonde voeding aan de kinderen aangeboden wordt.

Tijdens vakanties en bij de kooklessen wordt hierin soms afgeweken.

Tijdens vakanties maken we regelmatig uitstapjes. U ontvangt hiervoor van te voren een programma.