Kinderopvang het Uilenest

De kinderopvang ‘Het Uilenest’ van Stichting het Uilenest is een opvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar, met een sterke binding met de Delftsche Schoolvereeniging.

Stichting het Uilenest biedt kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar een pedagogisch verantwoorde opvang waarbij de ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk en van het kind in groepsverband centraal staan.

De dagopvang is open vanaf 7.30 – 18.00 uur.

De voordelen van onze kinderopvang:

  • Een gegarandeerde plek op de DSV;
  • Een doorlopende lijn vanaf de kinderopvang naar de school;
  • Er wordt met dezelfde thema’s gewerkt als de school;
  • De kinderen van de dagopvang krijgen bewegingsonderwijs en muziekonderwijs van vakleerkrachten;
  • Wij bieden een gezond voedselprogramma;
  • Gemotiveerde en actieve pedagogisch medewerkers die nauw verbonden zijn aan de school;
  • Een uitdagende leeromgeving, zowel binnen als buiten.