Kinderopvang het Uilenest

De kinderopvang ‘Het Uilenest’ van Stichting het Uilenest is een opvang voor kinderen van twee tot vier jaar, met een sterke binding tot de Delftsche Schoolvereeniging (DSV). ‘Het Uilenest’ wil peuters ontplooiingsmogelijkheden bieden, een stimulerende speelgelegenheid zijn en een aanvulling op de speelmogelijkheden thuis. Daarnaast biedt Het Uilenest de mogelijkheid tot onderlinge ontmoetingen van peuters en hun ouders/verzorgers.

Stichting het Uilenest biedt kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een pedagogisch verantwoorde opvang waarbij de ontplooiingsmogelijkheden van ieder kind afzonderlijk en van het kind in groepsverband centraal staan.