Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit de volgende leden:

Geleding personeel:

Sabine Erkul - groep 1/2 (secretaris)

Simone Solleveld - groep 3b

Vera Pohlert - groep 5b 

Geleding ouders

Remko van Luik ( voorzitter)

Eddy Schippers

Georgias Protopapas

 

Klik hier voor algemene informatie over de MR.

U kunt op de volgende manier met de medezeggenschapsraad in contact komen: 

via email:
medezeggenschapsraad@dsv-delft.nl

per post: 
MR  Delftsche Schoolvereeniging
Koningsplein 83
2611 XG Delft