ONZE OPVANG

Stichting het Uilenest is onderdeel van de Delftsche Schoolvereeniging.

Wij verzorgen verschillende soorten opvang voor de kinderen van deze school.

  • voorschoolse opvang
  • tussenschoolse opvang
  • buitenschoolse opvang
  • vakantieopvang
  • incidentele opvang (bijv. studiedag)
  • peuterspeelzaal

Wij zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan het Koningsplein 83 in Delft.

Team Uilenest

We hebben een fantastisch team!

Konnect

Met Konnect hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle opvang-informatie die op hun kind betrekking heeft.

Inspectierapporten

De GGD Haaglanden is toezichthouder en controleert of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Op basis van deze inspecties stellen zij een inspectierapport op.

Informatieboekjes

Hieronder vindt u de de informatieboekjes van zowel de Buitenschoolse opvang als de Peuterspeelzaal. 

In deze informatieboekjes vindt u alle algemene informatie over Stichting het Uilenest.