Team Uilenest

We hebben een fantastisch team!

Konnect

Met Konnect hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle opvang-informatie die op hun kind betrekking heeft.

Inspectierapporten

De GGD Haaglanden is toezichthouder en controleert of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO). Op basis van deze inspecties stellen zij een inspectierapport op.

Aanmelden Uilenest

Buiten schooltijden biedt het Uilenest opvang, voorschools, tussenschools, naschools en tijdens de vakantie met een gevarieerd programma. Er is beperkt plek en voor sommige dagen geldt een wachtlijst. Meld u aan via het aanmeldformulier.