Aanmelden Uilenest

Onze missie is om kinderen een omgeving te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaal vaardig zijn. Wij willen de basisvoorwaarden als veilige sfeer, gezelligheid, respect en geborgenheid bieden en bewaken. Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor de peuterspeelzaal van het Uilenest. 

De leerlingen van de Delftsche Schoolvereeniging (DSV) worden in hun pauzes opgevangen door pedagogisch medewerk(st)ers van het Uilenest en onderwijsondersteuners aangevuld met sport en spelbegeleiders van Double Sports. Meld u via dit formulier aan voor de TSO. 

Inschrijfformulier Voorschoolse en Buitenschoolse Opvang

Voor de leerlingen van de DSV biedt Stichting het Uilenest opvang voor en na afloop van de schooltijd. Stichting het Uilenest kan dagelijks 100 kinderen (op dinsdag 110) in vijf groepen opvangen.