TEAM UILENEST

Het Uilenest is de kinderopvang van de DSV. Maak kennis met de teamleden. 

TEAM DSV

De leerkrachten van de DSV staan dagelijks klaar om de kinderen te helpen. Maak kennis met het team. 

BESTUUR

De Delftsche Schoolvereeniging is een basisschool voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag. Dat houdt in dat de school niet door de overheid wordt bestuurd maar door de ouders. Alle ouders zijn lid van de vereniging en vormen de ledenvergadering. Zij kiezen de bestuursleden (voornamelijk) uit hun midden.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.

OUDERCOMMISSIE UILENEST

De oudercommissie van Stichting het Uilenest is een volwaardig gesprekspartner voor de directeur en manager van Stichting het Uilenest.

OUDERRAAD

De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag. Voor de exacte data kunt u de schoolgids en/ of DSV-nieuws raadplegen.

VACATURES

Ben jij die enthousiaste leerkracht die ons team wil komen versterken en met ons de vervolgstappen wil zetten in de groei van onze school? Neem dan contact met ons op of solliciteer direct!

VERTROUWENSPERSOON

De DSV en het Uilenest hebben een externe vertrouwenspersoon

De oudercommissie van Stichting het Uilenest is zo een volwaardig gesprekspartner voor de directeur en manager van Stichting het Uilenest. Belangrijk, want ouders/verzorgers weten toch vaak wat voor hun kind het beste is. Dit is dan ook via de Wet op de Kinderopvang goed geregeld. In de oudercommissie zijn zowel de Peuterspeelzaal als de Buitenschoolse opvang vertegenwoordigd. De commissie vergadert eens in de twee maanden. 

Contact: oudercommissie-uilenest@dsv-delft.nl