Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR) DSV

De MR bestaat uit de volgende leden:


geleding personeel:

Sabine Erkul - groep 1/2 (secretaris)

Madeleine van den Berg - groep 6

Vera Pohlert - groep 3 

geleding ouders

Erwin Witteman (voorzitter)

Eddy Schippers

Annelies Ippel

 

Klik hier voor algemene informatie over de MR.

U kunt op de volgende manier met de medezeggenschapsraad in contact komen: 

via email:
medezeggenschapsraad@dsv-delft.nl

per post: 
MR  Delftsche Schoolvereeniging
Koningsplein 83
2611 XG Delft