Ouderbijdrage

De ouderbijdrage op de DSV is vrijwillig. Van de ouderbijdrage worden o.a. extra activiteiten georganiseerd, digitale middelen bekostigd en extra (vak)leerkrachten ingezet.