Oudercommunicatie

Konnect

Alle communicatie loopt via Konnect.

Als u een dag wilt aanvragen of uw kind wilt afmelden dan kunt u dit aangeven in de app Konnect.

We verzoeken u vriendelijk dit aan te geven in ieder geval voor 10.00 uur op de dag zelf.