Plaatsingsbeleid groep 1/2

Het aanmelden van nieuwe driejarige leerlingen dient zo snel mogelijk na een rondleiding en het persoonlijk gesprek, vanaf de derde verjaardag van een kind, te geschieden. Dit geldt ook voor kinderen, van wie er al broers of zussen op de DSV zitten. Zij hebben voorrang bij plaatsing. Indien u eerder uw interesse in onze school kenbaar wil maken dan kan dit via een vooraanmelding. Deze wordt dan vanaf de derde verjaardag omgezet naar een aanmelding. Dit geldt ook voor kinderen die eerder starten op de Kinderopvang Het Uilenest.

Op het aanmeldformulier kunt u, naast een aantal algemene gegevens, informatie geven over de ontwikkeling en specifieke zorgbehoeften van uw kind. Op basis hiervan kan de zorgbehoefte in kaart gebracht worden. Ons ondersteuningsprofiel is hierin, bij plaatsing, leidend. Elk kwartaal, uiterlijk een half jaar voordat uw kind 4 wordt, wordt bekeken wie voor plaatsing in aanmerking komt en wie op de wachtlijst geplaatst wordt. Bij toewijzen van een plaatsing op de school, maken wij gebruik van een aantal voorrangscriteria.

Kinderen die aangemeld worden voor de Kinderopvang bij Het Uilenest, worden bij plaatsing op de DSV met voorrang behandeld ná de kinderen die al broertjes en zusjes op school hebben. Aangezien deze kinderen al eerder aangemeld worden bij de Kinderopvang, worden zij voorafgaand aan de start op de dagopvang uitgenodigd voor een rondleiding en een Intakegesprek. Daarnaast is er plaats voor kinderen van personeelsleden. Voor de kinderen die nog op geen enkele wijze een verbintenis met de DSV en het Uilenest hebben, geldt een postcodebeleid, waarbinnen kinderen per categorie op volgorde van de datum van aanmelding worden toegelaten.

De volgorde van toelating is:

1. Kinderen met oudere broertjes/zusjes op school

2. Kinderen van oud-leerlingen

3. Kinderen van personeelsleden

4. Kinderen uit ons huidige voedingsgebied in de postcodegebieden: 2611, 2612, 2613, 2614, 2628, 2624, 2625, 2635, 2645, 2286, 2288, 2289, 2496, 2497 en 2498

5. Kinderen die gebruikmaken van de kinderopvang van Het Uilenest

6. Alle kinderen woonachtig in andere gebieden op volgorde van aanmelding.

Aangezien er meerdere categorieën zijn, kan voorafgaand aan de plaatsing geen volgorde op de wachtlijst aangegeven worden. Als uw kind in eerste instantie niet geplaatst kan worden, dan kunt u aangeven dat u benaderd wil worden, indien er in een later stadium een plek ontstaat in het leerjaar van uw kind.

Besluitvorming/tijdpad voor aanmelden

  1. U mag uw interesse in onze school kenbaar maken door een afspraak te maken voor een kennismakingsbijeenkomst.
  2. Als uw kind wordt aangemeld voor Kinderopvang het Uilenest, wordt u voorafgaand aan de start bij de dagopvang uitgenodigd voor een rondleiding en persoonlijk gesprek. U kunt dan ook een vooraanmelding doen voor de DSV.
  3. Als uw kind bijna 2 jaar is kunt u een afspraak maken voor een rondleiding en een persoonlijk kennismakingsgesprek.
  4. Na een rondleiding kunt u uw kind (voorlopig) aanmelden op de DSV middels een aanmeldformulier. Dit mag bij meerdere scholen, maar u moet dit dan wel aangeven bij de aanmelding.
  5. Ongeveer 3 maanden na de derde verjaardag en uiterlijk een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt, worden de kinderen geplaatst conform ons plaatsingsbeleid.
  6. Wanneer uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u een verzoek om het definitieve inschrijf- in te vullen waarmee hij/zij ingeschreven wordt bij de DSV. Dit kan slechts bij één school. U kunt hierbij ook eventueel een voorkeur voor een groep aangeven. Wij trachten hiermee rekening te houden. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat aan het verzoek voldaan kan worden. Dit heeft te maken met een goede verdeling van kinderen over de groepen.
  7. U ontvangt uiterlijk 3 maanden voor de startdatum een plaatsing een uitnodiging van de groepsleerkracht om kennis te maken en een afspraak te maken voor de wenmomenten voor uw kind.

Wij hopen u bij de DSV te mogen verwelkomen.