ONZE SCHOOL

De Delftsche Schoolvereeniging (DSV) is een algemeen bijzondere school voor basisonderwijs. Het Uilenest is onze eigen voor-, tussen- en naschoolse opvang en peuterspeelzaal. De "activiteiten", onderwijs en opvang, zijn samengebracht tot twee nauw samenwerkende werkorganisaties. Er zijn veel raakvlakken, het betreft immers dezelfde kinderen en ouders. De website heeft een open en een gesloten deel. Het gesloten, beveiligde gedeelte is bedoeld voor de ouders die kinderen op school hebben.

TEAM DSV

De leerkrachten van de DSV staan dagelijks klaar om de kinderen te helpen. Maak kennis met het team. 

TEAM UILENEST

Het Uilenest is de kinderopvang van de DSV. Maak kennis met de teamleden. 

VACATURES

Ben jij die enthousiaste leerkracht die ons team wil komen versterken en met ons de vervolgstappen wil zetten in de groei van onze school? Neem dan contact met ons op of solliciteer direct!

VERTROUWENSPERSOON

De DSV en het Uilenest hebben een externe vertrouwenspersoon

Prestaties DSV

Via de website scholenopdekaart kunt u meer informatie vinden over de prestaties van de Delftsche Schoolvereeniging. Informatie over onze schoolresultaten kunt u hier ook raadplegen. In het schooljaar 2018-2019 kreeg 82% van onze leerlingen een havo e/of vwo advies. In het eerste jaar op de middelbare school blijken onze 22% van onze leerlingen boven het niveau te presteren, tov 13% bij vergelijkbare scholen.