School

ONZE SCHOOL

De Delftsche Schoolvereeniging (DSV) is een algemeen bijzondere school voor basisonderwijs. Het Uilenest is onze eigen voor-, tussen- en naschoolse opvang en peuterspeelzaal. De "activiteiten", onderwijs en opvang, zijn samengebracht tot twee nauw samenwerkende werkorganisaties. Er zijn veel raakvlakken, het betreft immers dezelfde kinderen en ouders. De website heeft een open en een gesloten deel. Het gesloten, beveiligde gedeelte is bedoeld voor de ouders die kinderen op school hebben.

ONZE SCHOOL

Welkom op de site van de Delftsche Schoolvereeniging

Wij zijn een bijzonder algemene basisschool waar iedereen welkom is en waar elk kind telt! 

De school staat aan de rand van het oude centrum van Delft en is gehuisvest in een historisch pand. 

Op de DSV staan de vakken taal en rekenen centraal en we werken vanuit een klassikaal systeem waarin veel ruimte is voor individuele aanpakken. Daarnaast bieden wij muziekles, Engelse les en gymles vanaf de kleutergroepen door vakdocenten. 

Ouders zien wij graag in de school. Zij zijn ons klankbord en denken met ons mee o.a. in de OR en MR. 

ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.

FORMULIEREN

Op deze pagina van de schoolwebsite kunt u verschillende formulieren downloaden.

OUDERCOMMUNICATIE

Met Mijnschoolinfo hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle school-informatie die op hun kind betrekking heeft.

INFORMATIE OVER SCHOOL

Alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken vindt u in de Schoolgids.

In het Schoolplan vindt u de ontwikkelingen waar de school de komende jaren mee aan de slag gaat.

SCHOOLVAKANTIES

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de vakantiedata vast. Dat zijn deels  adviesdata en deels verplichte data.

De werkgroep, die de data voor onze regio vaststelt, vertegenwoordigt de gemeente Delft, Midden-Delfland, Den Haag, Rijswijk en Voorburg-Leidschendam. Om een evenredige verdeling van de lesweken over de periodes in acht te nemen, kan het zijn dat er is afgeweken van de adviesdata van de overheid.

TEAM

We hebben een fantastisch team!

VERTROUWENSPERSOON

De vertrouwenspersoon voor de Delftsche Schoolvereeniging is, daar waar mogelijk, mevrouw Aster Luijendijk (bereikbaar op telefoonnummer 06 5250 2378 of via mailadres aster.luijendijk@arbounie.nl ).