SCHOOL

Wij zijn een bijzonder algemene basisschool waar iedereen welkom is en waar elk kind telt! De school staat aan de rand van het oude centrum van Delft en is gehuisvest in een historisch pand

Kwaliteit

Op de DSV staan de vakken taal en rekenen centraal en we werken vanuit een klassikaal systeem waarin veel ruimte is voor individuele aanpakken. Daarnaast bieden wij muziekles, Engelse les en gymles vanaf de kleutergroepen door vakdocenten. 

Betrokken ouders

Ouders zien wij graag in de school. Zij zijn lid van onze schoolvereniging ons klankbord en denken met ons mee o.a. in de OuderraadMedezeggenschapsraad , de Oudercommissie en het bestuur. 

Uilenest opvang

Aan onze school is buitenschoolse opvang ‘het Uilenest' verbonden.

Uw kind kan binnen school voor aanvang van school en na schooltijd worden opgevangen door de pedagogisch medewerkers van de opvangorganisatie.

Rondleiding

Mocht u na het bekijken van de site wel eens een kijkje in de school willen nemen, dan kunt u via het webformulier of telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. 

Tot ziens op onze school!

Daphne Sprenkeling

Directeur DSV en Stichting het Uilenest

INFORMATIE OVER SCHOOL

Alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken vindt u in de Schoolgids.

In het Schoolplan vindt u de ontwikkelingen waar de school de komende jaren mee aan de slag gaat.

ALUMNI

Ben je oud-leerling? Meld je aan om informatie te ontvangen over jubilea van de school. 

ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.