Schoolgids 2021-2022

De schoolgids bevat algemene gegevens, waaronder werkwijzen, de sfeer, de zorg voor de leerling, maar ook de behaalde resultaten, en geeft daarmee een zo breed mogelijk beeld van de school.

Schoolplan

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.

Schoolondersteuningsprofiel

De DSV is lid van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband en wanneer de school een leerling naar speciaal (basis)onderwijs doorverwijst.

Prestaties DSV

Via de website scholenopdekaart kunt u meer informatie vinden over de prestaties van de Delftsche Schoolvereeniging. Informatie over onze schoolresultaten kunt u hier ook raadplegen. In het schooljaar 2018-2019 kreeg 82% van onze leerlingen een havo e/of vwo advies. In het eerste jaar op de middelbare school blijken onze 22% van onze leerlingen boven het niveau te presteren, tov 13% bij vergelijkbare scholen.