Wachtlijst groep 1

De Delftsche Schoolvereeniging is een populaire school en heeft een wachtlijst voor instroom in groep 1. Als u interesse heeft in de school dan kunt u zich aanmelden voor een rondleiding.

Plaatsingsbeleid

In verband met de grote hoeveelheid aanmeldingen heeft het bestuur een toelatingsprocedure opgesteld. Het inschrijven van nieuwe vierjarige leerlingen dient vóór 1 november voorafgaande aan het schooljaar, waarin u uw kind geplaatst wilt hebben, te geschieden. Dit geldt ook voor ouders, van wie al kinderen op de DSV zitten. Na deze datum wordt bekeken wie voor directe plaatsing in aanmerking komt en wie op de wachtlijst geplaatst wordt. Daarbij geldt dat broertjes en zusjes voorrang hebben bij de plaatsing en dat op volgorde van de datum van aanmelding wordt toegelaten. Kinderen die gebruik maken van de peuterspeelzaal van Stichting Het Uilenest, moeten voor de basisschool apart inschrijven. Bij plaatsing op de DSV worden zij met voorrang behandeld ná de kinderen die al broertjes en zusjes op school hebben, maar vóór de ouders die nog op geen enkele wijze een verbintenis met de DSV en het Uilenest hebben.